İran Kimlerle Savaştı?
Oca05

İran Kimlerle Savaştı?

          İran ile ilgimden dolayı çevremdeki arkadaşların ortak sorusu,  İran tarih boyunca neden hep Müslüman ülkeler ile savaştı da diğerleri ile savaşmadı. İşin ilginç tarafı kimse bunun doğru olup olmadığını sorgulamadı. Bizde bu etrafta dolaşan şehir efsanesi hakkında bir makale yazmanın uygun olacağını düşündük. Makalenin başlığında soruya göre değil de daha genel ifade kullandık. Burada ele aldığımız tarihide, İran’ın İslam...

Tümünü Oku
İran ve Şia
May14

İran ve Şia

Sünni İran’dan İmamiyye Şia’sına İran tarih boyu yüksek kültürün ve farklı dinlerin yaşandığı ülkedir. Mazdeizm veya Zerduştlük, Mani ve Mazdek dininin vatanıdır. İslam yayıldıktan sonrada bu dinin ilim tabakasını, özelliklede Arap gramerinin en önemli isimi Sıbeveyn (el kitap) gibi isimler yine oraya aittir. Tassavvuf ilmini tek başına göğüsledi dersek pek mübalağa yapmış olmayız. Sufizm Arap unsurları dışında gelişmiştir ki, İrak ve...

Tümünü Oku
İran Ve Tasavvuf
Tem21

İran Ve Tasavvuf

Tasavvuf  ve Onun Geliştiği, Yazıldıği, Yasaklandığı Ülke; İran Tassavvuf’un temelinde İslami züht hareketi vardır. Mistik tecrübe olarak çevre kültürler olan Hind ve Hirıstiyan mistizmiyle ortak özellikleri olmakla birlikte, Kaynak ve hedefleri farklıdır. Tasvvufun karakyteristiği olan fena filah’ın (Allahta fani olma) karşılığı olan Hint mistizmindeki Nirvana ve Moska tam örtüşmez. Ferdiyetin âlem de yok edilmesi olan Nirvana, Hint...

Tümünü Oku
İran – Persiya – Fars ve Acem
Haz04

İran – Persiya – Fars ve Acem

İran kelimesi Arya’dan geliyor. Asyadan gelen bu kavimlerin bir kolu Hindistan’a, bir kolu Kuzey den Avrupa’ya, Bir kolu’da M.Ö. 1000 li yıllarda İran platosuna geliyor. İşte İran bu kabilelerin yaşadığı coğrafyanın ismidir’ki, bu coğrafya; Mezopotamya düzlüklerinden Ceyhun Nehri’ne ve güneyde Hint okyanusuna kadar uzanır. Batı sınırını belirleyen Zağros sıradağ kütlesi İran platosunu Mezopotamya düzlüklerinden ayırır. Kuzey sınırında...

Tümünü Oku
İran Dilleri
Haz03

İran Dilleri

İran dilleri, Hint – Avrupa dil ailesinin kolu olup, M.Ö. yaklaşık 1500 yılına kadar Sanskritçe ( Bugün Hindistan ve Pakistan da ki dillerin anası ) ile birlikte tek bir dil halinde idi. Hint ve İran milletlerinin birbirinden ayrılmasıyla İran dili müstakil olarak gelişti ve çok geniş bir coğrafyaya yayıldı. Bu kadar geniş bir alana yayıldığı için bazan bağımsız denecek kadar aslından uzaklaşmış dilleri ve bazan da aslı ile yakından...

Tümünü Oku