Seyahatler
  21/07/2023

  Kısa Gürcistan Seyahati

  GÜRCİSTAN 18-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında bir seyahat acentesinin düzenlediği Gürcistan gezisine katıldım. Aslında seyahat…
  Makaleler
  12/04/2023

  Yeniçeriler Bektaşi miydi?

  Türkmen dervişleri aracılığıyla Hacı Bektaş-ı Veli’yi tanıyan Osmanlı sultanları, gaziler arasında yaygın olan güçlü ananesi…
  Makaleler
  13/12/2022

  Bektaşiliğin Sünni Karakter Taşıma İddiası

  Bektaşilik inanç olarak ebetteki Alevidir. Burada Sünnilikten kasıt şerri emirlere (namaz, oruç, hac gibi) uyup…
  Seyahatler
  04/01/2022

  Timbuktu, Mansa Musa ve Sankora Medresesi

  Batı Sudan 9. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar çok zengin bir ülkeydi. Oranın kültür başkenti olan…
  Makaleler
  31/08/2021

  13. Yüzyıl Anadolu’sunda Sufilik ve Gezgin Dervişler-Kalenderiler

  Moğol İstilasıyla beraber 13. yüzyıl Anadolusuna derviş göçleri yapılıyor. Aynı dönemde dervişlere selçuklu yönetimi yardım…
  Makaleler
  14/07/2021

  Ahiliğin Aleviliğe ve Bektaşiliğe Etkisi

  Ahilik Ahîlik, 13. yüzyılda Anadolu’da gelişen ve bir süre sonra Osmanlı Devleti’nin kurulmasında önemli rol…
  Makaleler
  04/06/2021

  Vefailiğin Anadolu Sufiliğine Tesirleri

  Son çalışmalara göre, Orta Çağ Anadolu'sunda etkili tarikatlardan biriside Vefailik'tir. Bu tarikat 11. yüzyılda Ebu'l…
  Makaleler
  27/05/2021

  Yeseviliğin Alevilik ve Bektaşiliğe Tesirleri

  Yesevilik 12.yüzyılda başlayarak, Orta Asya'da ve kuzey Asya dediğimiz kıpçak sahasında etkili oldu. Ahmet Yesevi…
  Makaleler
  10/04/2021

  Kızılbaş Aleviliğinin Yazılı Kaynağı; Buyruk

  Kızılbaş Aleviliğin temel kaynağı olan Buyruk 16. yüzyılda Safeviler döneminde bir ekip tarafından yazıldı. Çoğunluğunu…
  Makaleler
  19/01/2021

  Çay ve Tea’nin Hikayesi

  2014’te ilk Fas seyahatim sırasında dolaştığım şehirlerde adım başı çay- kahvehaneler gördüm ve genellikle de…
  Başa dön tuşu