Şeyhlikten Şahlığa; Safeviler
Mar15

Şeyhlikten Şahlığa; Safeviler

Bugün ki İran’ın dinamiklerini tanımak için Safevi döneminin bilinmesi icap eder. Ayrıca Sünni bir tarikattan İmamiye Şiası’na olan seyrini de incelemek lazım. Safevi tarikatı ismini kurucusu olan Safiyüddin İshak Erdebili (Ö.1334) den almıştır. Azerbaycan’ın (bugünkü İran Azerbaycan’ı ) Erdebil şehrinde kurulup burada yayılması sebebiyle sufilerine, Erdebil Sufileri denmiştir. Safiyyüddin Erdebili’nin şeyhi İbrahim Zahid-i Gilani...

Tümünü Oku
Anadolu Aleviliğinin Teolojsi
Şub16

Anadolu Aleviliğinin Teolojsi

Anadolu Alevilik, diğer itikadi İslam mezhepleri gibi, teolojik tartışmaların ve fikri ayrılıkların ürünü bir mezhep değildir. Tamamıyla sosyo-ekonomik ve siyasi şartların tabii seyrinden oluşan Müslümanlık tarzı olduğundan, teolojisi de o minval üzere oluşmuştur. Alevilik teolojisi, bağdaştırmacı bir yapıdır; yani orta Asya’dan Balkanlar’a, 10. Yüzyıldan zamanımıza kadar uzanan çok geniş bir zaman ve mekan boyutunda, bütün bu...

Tümünü Oku