Anadolu Aleviliğinin Teolojsi
Şub16

Anadolu Aleviliğinin Teolojsi

Anadolu Alevilik, diğer itikadi İslam mezhepleri gibi, teolojik tartışmaların ve fikri ayrılıkların ürünü bir mezhep değildir. Tamamıyla sosyo-ekonomik ve siyasi şartların tabii seyrinden oluşan Müslümanlık tarzı olduğundan, teolojisi de o minval üzere oluşmuştur. Alevilik teolojisi, bağdaştırmacı bir yapıdır; yani orta Asya’dan Balkanlar’a, 10. Yüzyıldan zamanımıza kadar uzanan çok geniş bir zaman ve mekan boyutunda, bütün bu...

Tümünü Oku