Göreme açık hava müzesi. Kapadokya, Nevşehir.

Burası manastır kompleksi gibi. Etrafta bir sürü irili ufaklı kilise ve şapeller, kızlar ve erkekler manastırı, genel yemekhane ve mutfak müştemilatı. 2. yy. da buralara gelinmiş ve o tarihten itibaren manastır kompleksi kurulmaya başlamış.