İran – Persiya – Fars ve Acem
Haz04

İran – Persiya – Fars ve Acem

İran kelimesi Arya’dan geliyor. Asyadan gelen bu kavimlerin bir kolu Hindistan’a, bir kolu Kuzey den Avrupa’ya, Bir kolu’da M.Ö. 1000 li yıllarda İran platosuna geliyor. İşte İran bu kabilelerin yaşadığı coğrafyanın ismidir’ki, bu coğrafya; Mezopotamya düzlüklerinden Ceyhun Nehri’ne ve güneyde Hint okyanusuna kadar uzanır. Batı sınırını belirleyen Zağros sıradağ kütlesi İran platosunu Mezopotamya düzlüklerinden ayırır. Kuzey sınırında...

Tümünü Oku
İran Dilleri
Haz03

İran Dilleri

İran dilleri, Hint – Avrupa dil ailesinin kolu olup, M.Ö. yaklaşık 1500 yılına kadar Sanskritçe ( Bugün Hindistan ve Pakistan da ki dillerin anası ) ile birlikte tek bir dil halinde idi. Hint ve İran milletlerinin birbirinden ayrılmasıyla İran dili müstakil olarak gelişti ve çok geniş bir coğrafyaya yayıldı. Bu kadar geniş bir alana yayıldığı için bazan bağımsız denecek kadar aslından uzaklaşmış dilleri ve bazan da aslı ile yakından...

Tümünü Oku