Eski Türkler’de Sihir Ve Büyü Gibi Ruhi Tecrübeler
Şub22

Eski Türkler’de Sihir Ve Büyü Gibi Ruhi Tecrübeler

Orta Asya’da İslam öncesi Türk toplumlarında ki Şamanların sihir ve büyü ile uğraştıkları, eski kaynaklar tarafından nakledilen haberler vasıtasıyla biliniyordu. İbn Sina (öl. 1037) , el-işarat adındaki eserinin ruhi tecrübelerden bahseden bölümünde, arif adında eski Türk Şamanlarını ele almakta ve bunların sıkı ruhi tecrübe ve bedeni riyazetler dan geçtikten sonra sihir, büyü ve emsali, başka kimselerin beceremeyeceği bir takım...

Tümünü Oku
Anadolu Aleviliğinin Teolojsi
Şub16

Anadolu Aleviliğinin Teolojsi

Anadolu Alevilik, diğer itikadi İslam mezhepleri gibi, teolojik tartışmaların ve fikri ayrılıkların ürünü bir mezhep değildir. Tamamıyla sosyo-ekonomik ve siyasi şartların tabii seyrinden oluşan Müslümanlık tarzı olduğundan, teolojisi de o minval üzere oluşmuştur. Alevilik teolojisi, bağdaştırmacı bir yapıdır; yani orta Asya’dan Balkanlar’a, 10. Yüzyıldan zamanımıza kadar uzanan çok geniş bir zaman ve mekan boyutunda, bütün bu...

Tümünü Oku